• اخبار سازمان
 • اطلاعیه ها
 • مزایده ها و مناقصه ها

موارد بیشتر
 • روز قدس
  دعوت به حضور در راهپیمایی روز قدس
  ادامه مطلب
 • کسب کاپ اخلاق توسط تیم فوتسال شهرداری چورزق
  .
  ادامه مطلب
 • عید سعید فطر مبارک باد
  فرا رسیدن عید سعید فطر را به تمام مسلمانان جهان تبریک می گوییم.
  ادامه مطلب
 • اطلاعیه روز جهانی قدس
  راهپیمایی روز جهانی قدس در جمعه اخر ماه مبارک رمضان
  ادامه مطلب

موارد بیشتر
 • اگهی مناقصه عمومی
  .
  ادامه مطلب
 • اگهی مناقصه عمومی
  اگهی مناقصه عمومی جهت واگذاری جمع اوری زباله به بخش خصوصی
  ادامه مطلب

موارد بیشتر


 • واحدامور مالی
 • واحد حراست
 • واحد فنی و شهر سازی
 • واحد کارگزینی
 • واحد خدمات شهری
 • واحد امور دفتری
 • آتش نشانی

شرح وظایف شهرداری چورزق


 

حوزه امور اداری و مالی

 

- بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداری و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسایل مختلف شهرداری جهت مقامات مافوق

- نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسایل و لوازم اداری و برآورد هزینه انها با همکاری واحدها و در نظرگرفتن اعتبارات مصوب

- بررسی امکانات رفاهی ،ورزشی ،بیمه و بازنشستگی کارکنان

- نظارت درتامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی از لحاظ مکاتبات و مراجعات

- تهیه گزارش های مالی و تفریغ بودجه و تزارنامه سالانه شهرداری

- بررسی عملکرد مالی کلیه واحدهای تابعه شهرداری و مراقبت در حسن گردش امور مالی و حسابداری آنها

- انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداریها

- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و داراییهای شهرداری و واحدهای تابعه و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ،متمم و اصلاح بودجه،تفریغ بودجه با توجه به آیین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعملهای صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

شرح وظایف شهرداری چورزق


 

حوزه حراست

 

ـ تامین حراست اخبار,اسناد,مدارک,تاسیسات و اماکن و تجهیزات و مخابرات طبقه بندی شده و پرسنل در مقابل نفوذ و دسترسی عوامل غیر مجاز.

ـ انجام کلیه امور محرمانه و اقدامات تدافعی به منظور ایجاد تامین در مقابل خطرات طبیعی ومصنوعی.

ـ دریافت و ثبت نامه های محرمانه و کشف رمز وتلگرافها و عند الزوم ارجاع به واحد های ذیربط

ـ استقرار سیستم طبقه بندی مناسب به منظور حراست و نگاهداری اسناد و مدارک محرمانه.

ـ انجام همکاری های لازم با مراجع امنیتی و اطلاعاتی برابر مقررات عمومی حراست مرکزی وزارت کشور.

ـ انجام ماموریت های محوله ارجاعی از سوی حراست مافوق برابر قوانین و مقررات جاری حراستها

شرح وظایف شهرداری چورزقحوزه امور فنی و شهرسازی


- نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیر بنایی
- مراقبت در تشکیل کمسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه در کمسیونهای مذکور
- نظارت بر نگهداری و نوسازی مستحدثات و همچنین انجام تعمیرات ساختمانها و مستحدثات و تاسیسات متعلق به شهرداری
- تعیین میزان و نحوه تخلقات انجام شده از پروانه های ساختمانی بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح
- انجام سایر وظایف طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل
 

شرح وظایف شهرداری چورزق


 

واحد کار گزینی

 

- پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور.
- صورتبرداری,طبقه بندی,کدگذاری,و بایگانی پرونده ها طبق دستور العمل های مربوط و احتیاجات شهرداری.
- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.
- ایجاد روابط میان مردم و شهردار و ایجاد حسن ارتباط بین کارکنان و نشر فعالیت های شهرداری جهت اطلاع مردم وبرگزاری مراسم به مناسبت های مختلف.
- تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک و توزیع انها.
- تنظیم دفتر امار کارکنان.
-ابلاغ دستورات شهردار به کارکنان اداری.
- رسیدگی به فرم های پر شدهی استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ انها.
- تهیه ی پیش نویس های استخدامی از قبیل پیش نویس احکام,انتقال,ترمیم حقوق,مرخصی,معذوریت,ترفیع و ارتقا و اضافه کار و نظیر ان با اطلاع شهردار و با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
- تهیه ی پیش نویسخلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری از اوراق طبق دستور شهردار.
- انجام امور مربوط به تعاون,بیمه و رفاه کارگران.

شرح وظایف شهرداری چورزقحوزه خدمات شهری- رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن ،زباله ،نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیلهای واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیبا سازی در چارچوب طرحهای مصوب
- جلوگیری از کار اماکن مزاحم و برخلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسسون تشخیص مزاحمت
- حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین ،رفوژها،پارکهای محلی و اشجار با معابر
- شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق
- استفاده از وسایل و تجهزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل

وظایف شهرداری چورزق


 

حوزه امور دفتری

 

ـ ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و پیگیری انها و شماره انها در دفاتر مربوطه.
ـ تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع واحد اقدام کننده و پیگیری انها.
ـ تهیه پیش نویس نامه ها و ماشین کردن انها.

شرح وظایف شهرداری چورزقحوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی- شرکت در عملیات امداد و نجات سوانح و اطفاء حریق با توجه به تقسیم کار از طرف مافوق
- شرکت درآموزش ضمن خدمت بمنظور بالا بردن اطلاعات فنی ،حرفه ای،اداری و عقیدتی
- استفاده از وسایل و تجهیزات استحفاظی و ایمنی فردی در محل حادثه و حریق
- استفاده از لباس فرم و نصب پلاک سینه و درجات و علائم منطبق با سمت توام با نظافت کامل
- شرکت در ورزش عمومی و دسته جمعی بمنظور حفظ قوت بدنی و تندرستی لازم برای
- انجام وظایف
- آشنایی کامل با موتور پمپها ،کف سازه ها یا پودرپاشها ،مانیتورها و سایر تجهیزات و ابزار
- حسن استفاده از تجهیزات و ابزار قطعات و وسایل و ماشین آلات و مراقبت در نگهداری از آن
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق